Næringstakst i Bergen og omegen

  • Verditaksering av næringseiendom
  • Teknisk vurdering av eiendom
  • Godkjent våtromsbedrift
  • Byggmester

Takstmann Jarle Johan Larsen

Godkjent gjennom Norsk Takst godkjent for å utføre takster på næringsbygg. Ved verditaksering av næringseiendom er det vanligvis leieinntektene som legges til grunn. Det utarbeides en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstingeniøren vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg, og tar i tillegg hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.
Medlemmer i Norsk takst som tilbyr tjenester innen næringseiendom har tilleggsutdanning og kunnskap om ulike metoder for verdisetting. Takstene baseres blant annet på kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie.
Forhåndstakst på næringseiendom gjøres etter de samme prinsipper som ved en verditakst, men vurderingene av bygget gjøres bare på grunnlag av tegninger og teknisk beskrivelse.

Pris på forespørsel