Energianalyse av nybygg og eksisterende bygg

Forskjellige rapporter, simuleringer og analyser basert på behov

  • Energimerking i forbindelse med salg.
  • Energimerking av privat bolig, som kan utføres i dataverktøy fra Enova.
  • Energimerking av privat bolig  utføres i dataverktøy basert på Norsk Standard 3031 (Sn-Nspek) og simulering mot f.eks. Tek 17 eller Passiv Hus.
  • Takstmann Jarle Johan Larsen er godkjent av Enova for kartlegging av bolig, med en energiattest som utgangspunkt.

Energirådgiver Jarle Johan Larsen

Grunnleggende bygginnsikt ved å være byggmester og takstmann. Utdanning fra Norges Eiendomsakademi (NEAK) via Fagskulen Vestland innen energirådgivning. Godkjent av Enova

Pris på forespørsel

Få pris, fyll ut og send skjema under

Om energimerking

Når boliger over 50 kvadratmeter står for utleie eller salg, er det et krav at de må være utstyrt med et energimerke. Dette merket gir en indikasjon på bygningens energieffektivitet og de anvendte energikildene. Endret sist den 23. mai 2018, har energimerking som formål å fremme bevissthet om energiforbruk og valg av energikilder i hjemmet, samtidig som det gir en indikasjon på potensielle oppvarmingskostnader.

Energimerket er delt inn i to hoveddeler: en energikarakter som rangerer bygningens energistandard fra A (høyest) til G (lavest), og en oppvarmingskarakter som vurderer andelen av energiforbruket som stammer fra ikke-fornybare kilder. Bygninger som oppfyller eller overgår strenge energikrav, som lavenergibygninger og passivhus, oppnår vanligvis de høyeste karakterene. På den andre siden, eldre bygninger eller de som ikke har gjennomgått energieffektive oppdateringer, mottar lavere vurderinger.

Oppvarmingskarakteren bruker en fargeskala fra rød til grønn for å vise andelen av energiforbruket som kommer fra fornybare versus ikke-fornybare kilder. En grønn vurdering indikerer bruk av bioenergi eller andre fornybare energikilder, mens en rød vurdering signaliserer avhengighet av elektrisitet, olje, eller gass. Det bemerkes at fra 2020 vil bruk av mineralolje eller parafin til oppvarming være forbudt i eksisterende boliger.

Når energimerkingen av bolig er fullført, utstedes en energiattest. Denne attesten, er gyldig i ti år, og må fremvises ved utleie eller salg av boligen. Den gir også en oversikt over tiltak for å forbedre boligens energieffektivitet. Energiattesten kan oppdateres når som helst etter gjennomføring av energiforbedrende tiltak, og kjøpere skal sørge for at en bolig har en gyldig energiattest før kjøp.