Takstmann Jarle-Johan Larsen

Utdannet tømrer, byggmester, eiendomsmegler og takstmann igjennom systemet til Norsk Takst. Har jobbet i omslag 10 år som tømrer, eiendomsmegler, markedsavdelingen hos en utbygger og begynte som takstmann i 2017. Alltid jobbet med eiendom og bygg på en eller annen måte.
 
Rapportene som brukes i dag i forbindelse med salg er basert på NS 3600 og forskrift til avhendingsloven. I tillegg blir boliger målt opp etter NS 3940 fra 2024.
Takstmann går da igjennom en sjekkliste, som har tatt utgangspunkt i forskrift til avhendingslova.
 
Leverer også takster av ulike typer eiendom, der boligen blir oppmålt og verdivurdert. For verdivurderingen bruker en teknisk verdi og en markedsvurdering basert på sammenlignbare priser. 
 
Utarbeider også reklamasjonsrapporter og er med på overlevering av ny bolig, dette blir priset etter avtale med kunde.